«Vi bygger med kvalitet.
Derfor skal kvalitet ivaretas i alle faser i prosjektene,
fra planlegging og prosjektering til ferdig bygg.
Med teoretisk kunnskap, erfaring som håndverkere, faglig stolthet,
løsningsorientering og stort engasjement
er sentrale elementer i vår forretningsidé.»

Mvh. Steinar Hensmo

HF Entreprenør AS blir aldri bedre enn vårt svakeste ledd. Vi er derfor helt avhengig av å ha med oss rette leverandører og underentreprenører som stiller like store krav til kvalitet og effektivitet som oss.

Vi skal ha fokus på å sammenstille rett løsning, slik at kunden får et objekt/bygg med avtalt kostnad til avtalt tid og med løsninger som gjør at en ombygging kan utføres på enkel og effektiv måte.

VI TAR DITT PROSJEKT FRA A TIL Å.