Hf Entreprenør


HF Entreprenør AS utfører totalentrepriser for alle typer næringsbygg.
Vi har lang erfaring i søknads-arbeid og har sentral godkjenning. Dette sikrer deg en effektiv byggeprosess, hvor vi har det totale ansvaret for ditt prosjekt fra start til mål.

Prosjektledelse

Som totalentreprenør tar vi det daglige ansvaret for ledelsen og gjennomføringen av byggeprosjektet.

Sentrale arbeidsoppgaver er:

 • Kontrahering av rådgivere og underentreprenører

 • Prosjektering

 • Utarbeidelse av tilbudsdokumenter og kravspesifikasjoner

 • Økonomistyring

 • Fremdriftsstyring

 • Risikostyring

 • Kvalitetsstyring

 • Informasjon og rapportering

Byggeplassledelse

 • Ledelse av byggeplassen

 • Kontroll av kvalitet

 • Kontroll av fremdrift

 • Kontroll av økonomi

 • Kontroll av SHA (Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø)

 • Ledelse av byggemøter

 • Ledelse av ferdigbefaringer

 • Sluttoppgjør og overlevering

Prosjekteringsledelse

I prosjekteringsfasen legger vi grunnlaget for at sluttproduktet blir i samsvar med krav fra byggherren, leietakere og det offentlige.

Viktige elementer i denne ledelsesoppgaven er å sikre en strukturert beslutningsprosess, slik at alle krav fra oppdragsgiver blir ivaretatt og nedfelt i kontraktsdokumenter.

Vi samler all fagkompetanse hos konsulenter og arkitekter, samt koordinerer krav fra byggeplass, produksjon og offentlige myndigheter.

Ta kontakt med oss!

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter i Norge respekterer og informerer om håndtering av negative forhold tilknyttet menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenester.

HF-Entreprenør AS har et stort tjenestespekter. Uansett hva våre kunder bestiller så skal de være trygge på at leveransene er i samsvar med den nye loven.

Den årlige redgjørelsen ligger tilgjendgelig hos oss og kan bli oversendt ved forespørsel.

Fremover vil vi fortsette vårt arbeid med å bidra til å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendig arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeden vår. HF-Entreprenør AS ser loven som et velkomment bidrag til å sikre alle større virksomheter innsats for å gjøre livet bedre for mennesker over hele verden.

Informasjonsplikt
Du og alle har ved skriftlig forespørsel rett fra 1. juli 2022 på informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser generelt og for enkelt-varer eller tjenester.

Velkommen til å ta kontakt om dette! Du kommer lettest frem ved sende e-post til apenhetsloven@hfentreprenor.no.

Vi vil som hovedregel besvare forespørselen din innen tre uker fra mottak.

THOR ERLING IVERSEN

Daglig leder

thor@hfentreprenor.no
+47 95 92 53 80

KAI R. NILSEN

Prosjektleder / Partner

kai@hfentreprenor.no
+47 91 36 38 75

ERIK JØRGENSEN

Prosjektleder

erik@hfentreprenor.no
+47 41 56 07 91

Chris D. Ngo

Assisterende koordinator

chris@hfentreprenor.no
+47 97 06 61 21

JOHANNES EKEBERG

Formann

johannes@hfentreprenor.no
+47 45 51 04 35

JONAS N. HENRIKSEN

Formann

jonas@hfentreprenor.no
+47 47 14 24 94